Komunikat

Wpisałeś błędne hasło lub login.

Klub Experta Bosch

Adres wydawniczy

Nazwa i adres
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska
 
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio
 
Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00
 
Wpis do rejestru
KRS 0000051814
 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
526-10-27-992
 
Kapitał zakładowy:
197443600 PLN
 
Numer rejestrowy BDO: 
000007792
 
Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS